deutsch | english | nederlands | русский | polski | română | brasil | български |  search: 
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ - Физико-химични методи

Envochem® AKO

Адсорпция с активен въглен

Технически данни

капацитет: 1 - 30 m3/h
материал: GFK, стомана
Автоматичен/полуавтоматичен работен режим
 

Поддръжка

Оптимална настройка на  пречиствателната станция, поддръжка и управленски модели.
Envochem® AKO инсталация