deutsch | english | nederlands | русский | polski | română | brasil | български |  search: 
ВИДОВЕ ВОДИ - Пречистване на отпадъчни води

Пречиставане на отпадъчни води

Вече 30 години EнвироХеми има реномето на доверен партньор при решаване на комплексни задачи и изграждане на инсталации "до ключ" в областта на  пречистването на индустриални отпадъчни води.
Изборът на метод или комбинация от методи се налага от състава на отпадъчните води и изискванията за заустване във водоприемника. Нашите клиенти получават екологични и икономически обосновани системни пречиствателни станции. Както всяко едно производство е индувидуално, така и отпадните води от него са специфични и изискват индивидуален подход. Продуктовата палитра включва от серийно произвеждани компактни инсталации до комплексни пречиствателни станции.